Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Nová výzbroj odstreľovačov Vojenskej polície

Nová výzbroj odstreľovačov Vojenskej polície
18.04.2023  V dňoch 12.-13. apríla 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek realizovalo inštruktážno – metodické zame...
Zdroj: mp.mil.sk

Cvičenie mnohonárodného projektu NATO MNMPBAT

Cvičenie mnohonárodného projektu NATO MNMPBAT
17.04.2023V dňoch 11. až 15. apríla 2023 sa v priestoroch základne Rakitje v Chorvátsku, uskutočnil štábny nácvik (Command Post Exercise) Mnohonárodného práporu Vojenskej políci...
Zdroj: mp.mil.sk

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície
05.04.2023V dňoch 6. februára - 31. marca 2023 bol realizovaný pilotný Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície pod vedením vedúceho staršieho kriminalis...
Zdroj: mp.mil.sk

Military Police Working Dogs Forum

Military Police Working Dogs Forum
31.03.2023V dňoch 20. - 24. marca 2023 organizovalo Military Police Centre of Excellence (MP COE) v poľskom meste Bydgoszcz „Military Police Working Dogs Forum“. Je ...
Zdroj: mp.mil.sk

Štábny nácvik NATO MNMPBAT

Štábny nácvik NATO MNMPBAT
31.03.2023V dňoch 27. až 31. marca 2023 sa v priestoroch Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočnil štábny nácvik (Battle Staff ...
Zdroj: mp.mil.sk

Výcvik jazdy v kolóne

Výcvik jazdy v kolóne
31.03.2023V dňoch 20. – 24. marca 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek (OVaK) a na pozemných komunikáciách v rámci stredoslovenského kraja u...
Zdroj: mp.mil.sk

Prežitie v horskom teréne

Prežitie v horskom teréne
24.03.2023V dňoch 21.-23. marca 2023 bol v priestoroch Veľkej Fatry vykonaný spoločný výcvik príslušníkov Oddelenia špecializovaných policajných operácií Vojenskej polície (OŠPO...
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie návštevy N GŠ OS Gruzínska

Policajné zabezpečenie návštevy N GŠ OS Gruzínska
23.03.2023V dňoch 19. – 21. marca 2023 príslušníci Vojenskej polície vykonali zaistenie osobnej bezpečnosti Náčelníkovi Generálneho štábu OS Gruzínska genmjr. Giorgi Matia...
Zdroj: mp.mil.sk

Spoločný súčinnostný výcvik Air Marshalov

Spoločný súčinnostný výcvik Air Marshalov
23.03.2023V dňoch 15. – 16. marca 2023 bol vykonaný spoločný súčinnostný výcvik Air Marshalov a posádky lietadla C-27J SPARTAN. Hlavným cieľom bolo stmelenie a vytvorenie ...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície

Pracovná porada riaditeľa Vojenskej polície
23.03.2023V súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení Vojenskej polície sa v dňoch 21. – 22. marca 2023 v priestoroch zariadenia Smrekovica Horezza a.s. uskutočn...
Zdroj: mp.mil.sk

Military Police Crime Investigation Forum 2023

Military Police Crime Investigation Forum 2023
16.03.2023V dňoch 6. - 10. marca 2023 sa v NATO Military Police Centre of Excellence v poľskom meste Bydgoszcz konalo Military Police Crime Investigation Forum 2023, ktorého zám...
Zdroj: mp.mil.sk

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície

Zdokonaľovací kurz kriminalistických technikov Vojenskej polície
16.03.2023V dňoch 27. februára – 3. marca 2023 sa kriminalistickí technici Vojenskej polície v rámci prebiehajúceho pilotného Zdokonaľovacieho kurzu kriminalistických tech...
Zdroj: mp.mil.sk

Spoločný výcvik psovodov a psov ozbrojených zložiek

Spoločný výcvik psovodov a psov ozbrojených zložiek
09.03.2023V dňoch 1. - 2. marca 2023 sa v priestoroch 13. mechanizovaného práporu Levice, ktorý na danú aktivitu prepožičal priestory a techniku, uskutočnil spoločný výcvik psov...
Zdroj: mp.mil.sk

Vzdelávanie inštruktorov odborného kynologického výcviku

Vzdelávanie inštruktorov odborného kynologického výcviku
22.02.2023V dňoch 6. - 10. februára 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek uskutočnilo Inštrukčno - metodické zamestnanie (IMZ) pre inštruktorov odb...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie v oblasti štandardizácie NATO MP Panel I/2023

Pracovné rokovanie v oblasti štandardizácie NATO MP Panel I/2023
22.02.2023V dňoch 13. až 17. februára 2023 sa v poľskom meste Bydgoszcz uskutočnilo pracovné rokovanie obrannej štandardizácie NATO Military Police Panel – I (MPP -I) pod ...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné rokovanie k podpore Vojenskej polície Ukrajiny

Pracovné rokovanie k podpore Vojenskej polície Ukrajiny
13.02.2023V dňoch 6. až 10. februára 2023 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Multinational Joint Committee / Military Police Subcommittee (MJC/MPS) zameranej k podpore ...
Zdroj: mp.mil.sk

Odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti

Odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti
13.02.2023V dňoch 7. - 8. februára 2023 sa v priestoroch hotela Granit Tatranské Zruby uskutočnila odborná príprava oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti za ú...
Zdroj: mp.mil.sk

Odchod vedúceho Oddelenia špecializovaných policajných operácií Vlkanová do zálohy

Odchod vedúceho Oddelenia špecializovaných policajných operácií Vlkanová do zálohy
01.02.2023Dňa 31. januára 2023 v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek bola za účasti riaditeľa Odboru prípravy a plánovania operácií Trenčín podplukovníka I...
Zdroj: mp.mil.sk

Zvýšenie úrovne kvality streleckej prípravy policajtov

Zvýšenie úrovne kvality streleckej prípravy policajtov
31.01.2023V dňoch 17. - 18. januára 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek uskutočnila prvá etapa inštruktážno – metodického zamestnania (ď...
Zdroj: mp.mil.sk

Odborná príprava štábu a riadiacej skupiny NATO MNMPBAT

Odborná príprava štábu a riadiacej skupiny NATO MNMPBAT
31.01.2023  V dňoch 23. až 27. januára 2023 sa vo výcvikovej základni Poľskej Vojenskej polície v meste Minsk Mazowiecki uskutočnila príprava príslušníkov štábu ...
Zdroj: mp.mil.sk

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Skočiť na menu


Share