Oddelenie výberu personálu


Po tvojom prvom kontakte s ozbrojenými silami v jednej z Regrutačných skupín ďalej Tvoju pripravenosť na povolanie profesionálneho vojaka preveria v Oddelení výberu personálu v Liptovskom Mikuláši.

Ponúknu ti konkrétnu funkciu [podľa aktuálnej potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky], aby si ju získal, musíš uspieť vo výberovom konaní. Pri výbere každý záujemca absolvuje posúdenie psychickej spôsobilosti, fyzickej zdatnosti. Súčasťou výberového konania je i profesijné poradenstvo a profesijný pohovor. Ak budú tvoje výsledky najlepšie spomedzi všetkých uchádzačov, budeš v tejto funkcii pôsobiť - priebeh výberového konania

Na profesijný výber si prines: 

  • občiansky preukaz
  • oprávnenia a osvedčenia, ktoré vlastníš
  • športový odev a obuv
  • hygienické potreby
  • písacie potreby
      

Cieľom oddelenia výberu personálu je vybrať najvhodnejšieho kandidáta na službu profesionálneho vojaka.

Po splnení všetkých podmienok podľa § 13 zákona v súlade s § 15 zákona a § 16 zákona a na základe komplexného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov účastníkov výberového konania výberová komisia zriadená riaditeľom Personálneho úradu navrhne najvhodnejších účastníkov výberového konania na prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov.

UPOZORNENIE

Úspešné absolvovanie previerky psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti v Oddelení výberu personálu v Liptovskom Mikuláši neznamená vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam automatické prijatie do ozbrojených síl pre každého žiadateľa.

Po úspešnom absolvovaní prípravnej štátnej služby budú čakatelia vymenovaní do dočasnej štátnej služby na dobu 6 rokov, povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa a zaradení na funkcie vo vojenských útvaroch podľa predurčenia. Od útvarov budú odoslaní do odborných kurzov Práporu výcviku Martin podľa odbornosti [dĺžka kurzu závisí od odbornosti].

Skočiť na menu