Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin


Poslaním Základne výcviku a mobilizačného doplňovania je organizovať, riadiť a vykonávať vojenský výcvik profesionálnych vojakov. Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania vykonáva základný vojenský výcvik, odborný výcvik a špecializačné kurzy. Taktiež uskutočňuje základné kariérne vzdelávanie a ďalší odborný výcvik poddôstojníkov.

V súčinnosti s ostatnými zložkami Ozbrojených síl SR sa podieľa na príprave predurčených jednotiek, ktoré budú nasadené operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Túto prípravu profesionálnych vojakov zabezpečuje Výcviková jednotka vojenských misií, ktorá je súčasťou Základne výcviku a mobilizačného doplňovania. Základňa taktiež koordinuje rozvoj, výstavbu a využívanie vojenských výcvikových priestorov pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky a zahraničných armád.


Hlavné úlohy

Základný vojenský výcvik čakateľov a odborný výcvik profesionálnych vojakov, tým vytvoriť predpoklady pre ich ďalší odborný a kariérny rast ako profesionálnych vojakov dočasnej štátnej služby, ďalší odborný výcvik profesionálnych vojakov formou odborných a špecializovaných kurzov na získanie oprávnení na obsluhu špeciálnej techniky a vyhradených technických zariadení, výcvik a vzdelávanie profesionálnych poddôstojníkov príprava kľúčového personálu vysielaného do vojenských operácií NATO a EÚ, mierových a pozorovateľských misií OSN a EÚ, štábnych funkcií vo veliteľstvách a operáciách NATO a EÚ rozvoj, výstavbu a využívanie vojenských výcvikových priestorov pre potreby Ozbrojených síl SR a zahraničných armád, zabezpečenie mobilizačného rozvinutia organizačných prvkov.

Skočiť na menu