Odborná príprava pre študentov AOS z Liptovského Mikuláša


Odborná príprava pre študentov AOS z Liptovského Mikuláša
V dňoch 22. až 24.1.2018 bola v priestoroch Národného centra EOD a RCHBO vykonaná odborná príprava študentov z Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš. Cieľom odbornej prípravy bolo oboznámiť študentov s poslaním, výcvikovými kapacitami a odbornými spôsobilosťami pyrotechnikov a špecialistov EOD v podmienkach OS SR. Odbornú prípravu vykonávali príslušníci Oddelenia tvorby operačných postupov pod vedením rtm. Mieresa.
Počas troch dní bol pre študentov pripravený bohatý program, obsahujúci blok teoretických prednášok, týkajúcich sa činnosti EOD špecialistov v operáciách MKM, ukážky praktickej činnosti špecialistov EOD na útvarovom cvičisku trhacích prác v Topírenskej doline, či prehliadka UVZ a používanej EOD výzbroje, ktorá je určená na plnenie odborných úloh. S cieľom zatraktívnenia praktickej časti zamestnania si veľká väčšina študentov mala možnosť na vlastnej koži vyskúšať činnosť v ťažkom pyrotechnickom obleku EOD-9 alebo preveriť svoje schopnosti pri ovládaní EOD robota TALON.
Ako sa neskôr ukázalo, študenti počas zamestnania prejavili veľký záujem o problematiku EOD o čom svedčí ich iniciatívny prístup a množstvo otázok, ktoré zazneli v rámci diskusie k predmetnej problematike.  
Tento úspešný výcvik sa ukázal prínosným  hlavne v tom, že  nastupujúca generácia personálu OS SR dostala možnosť rozšíriť si svoje obzory poznania, čo jej umožní kvalitnejšiu a efektívnejšiu adaptáciu na možnosť spolupráce s inými druhmi vojsk ako je napríklad EOD.


Autor: NC EOD a RCHBO - Dátum: 13.02.2018
Čítanosť: 4245
Verzia pre tlač

Skočiť na menu